Tillgänglig E-handel Villahome.se

Se hur vi skapar en tillgänglig e-handel

Vårt arbete med att skapa en tillgänglig webbplats är oerhört viktigt för att göra vår webbplats tillgänglig för alla. En tillgänglig webbplats är en webbplats som är utformad på ett sätt som gör att personer med olika funktionsnedsättningar kan använda den utan hinder. Detta inkluderar personer med nedsatt syn, hörselnedsättning, motoriska funktionsnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar.

När en webbplats är tillgänglig kan alla användare oavsett funktionsnedsättning navigera på plattformen, läsa information, interagera med webbsidan och utföra önskade handlingar som att köpa en produkt eller kontakta kundtjänst. En tillgänglig webbplats är en viktig faktor för att säkerställa att alla användare har lika möjligheter att använda webbplatsen och genomföra önskade transaktioner.

För personer med funktionsnedsättningar kan det vara svårt att navigera på webbplatser som inte är tillgängliga. Till exempel kan personer med nedsatt syn behöva använda skärmläsare för att läsa innehållet på en webbplats. Om en webbplats inte är utformad på ett tillgängligt sätt kan skärmläsaren inte tolka informationen korrekt, vilket kan göra det svårt eller omöjligt för användaren att utföra önskade åtgärder.

En annan fördel med en tillgänglig webbplats är att den är lättare att navigera och använda även för personer utan funktionsnedsättningar. En webbplats som är utformad på ett tydligt och enkelt sätt kan hjälpa till att minska förvirring och irritation som kan uppstå när användaren inte kan hitta det hen söker efter.

Vår vision om att skapa en hållbar e-handel som är lättillgänglig, enkel att navigera, tydlig köpresa, kombinerat med en tillgänglig kundtjänst, är ett viktigt steg för att säkerställa att alla användare, oavsett funktionsnedsättning, kan dra nytta av vår webbplats.

Villahome.se arbetar aktivt med tillgänglighet på webbplatsen villahome.se. Läs mer om det här.

Nyheter

Lämna en kommentar

Alla kommentarer modereras innan de publiceras