Reklamation och transportskada

Villahomes leverantörer besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

Såhär gör du en reklamation

Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till info@villahome.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om vi inte kan åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Villahome.se följer konsumentköplagen vid alla reklamationsärenden. Vilket betyder att alla produkter hos oss har minst 1 års garanti och att du alltid har 3 års reklamationsrätt. Vissa av våra leverantörer har längre garantiperiod än 1 år och dessa följer vi.

Vid fel som täcks av garanti eller reklamationsrätt tillämpar Villahome av följande: utbyte av varan, utskick av reservdel eller en reparatör för besiktning av produkten. I de fall då en servicetekniker skickas ut i ett garantiärende och inga fel kan konstateras, eller om felet är själv åstadkommit pga felmontering eller handhavandefel, debiteras kunden för eventuella kostnader. 

Reklamationsrätten betyder att du som kund kan reklamera fel på en produkt som uppstår inom 3 år efter att köpet genomförts. Det är dock en förutsättning att dessa fel inte har uppstått som följd av felaktig användning, felaktig montering eller andra handhavandefel eller misskötsel av varan.

Villahome måste alltid bli kontaktad innan varor/varorna eventuellt skickas retur.

Villahome står för transportkostnaderna i förbindelse med reklamation/felleverans och skickar antingen er retursedel eller bokar upphämtning beroende på varans art.

Villahome täcker inte utgifter och kostnader i samband med montering eller demontering av defekta produkter. Om du anlitar en hantverkare eller annan fackman så står man själv för ev kostnader. Om vi vid behandling av reklamation skickar en reservdel, görs detta för att skynda på ärendet – utbyte av delen står man själv för. 

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Du kan läsa mer om Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och dina rättigheter på arn.se.

Kontaktuppgifter till ARN är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Tel: 08-508 860 00.

Du kan klaga via EU-kommisionnens klagoportal vilket kan vara relevant om du är folkbokförd i ett annat EU land. Klagan kan skickas in här ec.europa.eu/consumers/odr och du ska uppge vår e-postadress info@villahome.se vid en klagan.

Transportskada

Efter slutfört köp ansvarar Villahome för transporten till kund, tex om varan skulle komma bort eller skadas under transportens gång. Om en skada har uppstått ska kunden anmäla detta omgående. En anmälan ska ske inom 5 dagar till Villahomes kundtjänst. Vid en anmälan ska ordernumret anges. Ordernumret finner kunden på sin orderbekräftelse.

Vid en direkt synlig skada ber vi kunden anmäla detta direkt till transportören vid leverans mottagandet. Tag ett kort på skadan och kontakta därefter Villahomes kundtjänst så vi kan upprätta en skadeanmälan.

Vid en leverans, skall kunden alltid packa upp varan och kontrollera dess skick. Vid transportskador måste emballaget sparas för eventuell reklamation till transportören eller utbyte av vara. En produkt där det kan fastställas att skadan har uppstått under transportens gång ersätts den defekta med en ny kostnadsfri vara. 

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi tar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vi tar inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.