Generell tävlingsinformation kring aktuella tävlingar som anordnas av villahome.se.

När du deltar i tävlingen accepterar du följande tävlingsvillkor:

 • Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 • Alla personer som deltar i tävlingen tävlar på lika villkor, alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.
 • Alla tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning och lotterilagen (1994:1000).
 • Om vinsten inte hämtas ut i tid hos ombud sker en retur tillbaks till avsändaren. Vi förbehåller oss rätten att debitera en retur och fraktkostnad för ny leverans av vinsten.
 • Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 • Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris.
 • I vissa tävlingar går det att delta i tävlingen via Facebook och Instagram. Detta framgår i tävlingstexten under tävlingsbilden.
 • Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från, där vinnaren/vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar Villahome inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Villahome rätt att utse en ny vinnare.
 • När du lämnar dina personuppgifter för tävlingsbidraget ger du ditt medgivande att Villahome kan nyttja dessa i ändamål kopplade till tävlingen.
 • Garantier, returrätt, ångerrätt på vinst/vinster gäller ej.
 • Anställda på Villahome Sverige AB samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar, på Villahome tillåts inte att delta i tävlingen.
 • Kontot du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 • Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 • Bidrag från troll- och fejkkonton kan komma att tas bort utan förvarning.
 • En medarbetare från Villahome kommer att utse en vinnare. Beslutet om vinnare kan ej överklagas.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.