Illbruck Fogskum FM610 Helår

200 kr - 220 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Storlek: 500 ml
Ordinarie pris 200 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 200 kr
Illbruck Fogskum FM610 Helår SKU EAN
Ordinarie pris 200 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 200 kr

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk som används för montering, drevning och isolering runt bl.a. dörr och fönsterkarmar.

Denna fogskum kan användas runt fönster och dörrkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, genomföringar under mark mm.

Fördelar

 • Expanderar i minusgrader
 • Mycket goda värme och ljudisolerande
 • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
 • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier

Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas.

Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar munstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden.

Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Förberedelser

 • Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.
 • Fukta kontaktytan med vatten (blomspruta) före skumning (gäller inte i minusgrader).
 • Täck omkringliggande ytor.
 • Applicering, använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20ggr, skruva på munstycket ordentligt och håll flaskan upp och ner.
 • Fyll endast ca 50% av det tilltänkta utrymmet eftersom fogskummet fortsätter att expandera under härdningen.
 • För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att så att du slipper att skära av överskottet.
 • Flera lager skum bör fyllas i omgångar med vattensprayning mellan varje lager.
 • Skydda skumfogen mot UV-ljus.
 • Rengöring: Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare.
 • Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Begränsningar

Rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor. Ej lämpligt för rörelseupptagande fogar. Får inte utsättas för UV exponering.

Specifikationer:

 • Torktid: Klibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på volym, luftfuktighet och temperatur.
 • Full bärighet efter 24 timmar.
 • I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
 • Temperaturbeständighet: -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.
 • Användningstemperatur: -10°C till +35°C.
 • För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
 • Cellstruktur: Fin.

Övermålningsbarhet

 • Kan övermålas efter genomhärdning.

Kemikaliebeständighet

 • God Densitet: 25 - 35 kg/m³
 • Draghållfasthet: 116 kPa DIN 53455
 • Skjuvhållfasthet: 59 kPa DIN 53422
 • Tryckkraft: 61 kPa vid 10% tryckpåkänning ISO 844
 • Deformation: < 10% tillåten
 • Brottöjning: 15% DIN 53455
 • Vattenabsorbering: 0.2% (kg/m²) EN 1609

Värmeledningsförmåga

 • 36 mW/m.K EN 12667

Ljudisolering

 • Index upp till 60db ift rapport

Lagring

 • Lagras torrt.
 • Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.

Åtgång

Volymökning efter applicering:

500 ml flaskan ger upp till 22 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.

750 ml flaskan ger upp till 33 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH. Brandklass B3 DIN 4102