Azuro Algmedel 1 L

Ordinarie pris 109 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 109 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 109 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 109 kr

Azuro Algmedel 1 L

 

Effekt:

En förberedelse för att förhindra bildandet av alger och deras eliminering. Detta preparat har förebyggande och eliminerande effekter, det förstör de vanligaste algerna som finns i pooler och spabad. Azuro Algmedel är möjligt att kombinera med klor och klorfria preparat som används för vattendesinfektion.

 

Bruksanvisning:

Dosering i pool/ spabad sker när filterenheten är påslagen. Den första dosen ska tillsättas efter att pool/ spabad har fyllts upp. Underhållsdosen appliceras en gång i veckan. Om algtillväxt är synlig rekommenderas Azuro Chockklor Granulat. Under varma dagar när poolen används intensivt, lägg till en underhållsdos med kortare intervall.

 

Doseringsanvisning:

Första dosen: 30 ml per 1 m3 (1 000 l) vatten.
Underhållsdosen: 10 ml per 1 m3 (1 000 l) vatten.
ÖVERDOSERING MEDFÖR SKUMBILDNING PÅ VATTENYTA!

 

Utseende och sammansättning:

Blå vätskan, innehåller den aktiva substansen Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (75 g/l), EC 270-325-2.

 

FARA:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras inlåst.

 

Första hjälpen:

Ta av förorenade kläder omedelbart.
Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft.
Vid kontakt med hud: Börja med att skölja med vatten och fortsätt i 15 minuter. Tvätta förorenade kläder innan de används igen.
Vid kontakt med ögon: Skölj genast med öppna ögonlock under rinnande vatten i 15 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
Vid förtäring: FRAMKALLA INTE KRÄKNING! Ge vatten att dricka. Tillkalla omedelbart läkarhjälp.

 

Förvaring:

Förvara i väl tillsluten originalförpackning separat från mat, drycker och foder vid temperatur 0 – 30 °C på väl ventilerad plats åtskilt från värmekälla och öppen eld.

 

Varning:

Tillverkare ansvarar inte för skador som förorsakats av felaktig användning.

 

Anmärkning:

När man använder produkten separat har den beprövade bakteriedödande effekter vid dosering 100 ml/m3 vatten var 5–8 dagar.

 

Garantitid:

24 månaders garanti från tillverkningsdatum vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Häll inte produkten i avloppssystemet. Skölj ur tom förpackning noggrant med vatten. LÄMNA REN FÖRPACKNING TILL AVSEDD PLATS FÖR AVFALLSHANTERING!

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning. Granskat av VUOS a.s., certifieringsorgan CETA

 

Volym:

1 l

 

Tillverkare:

Mountfield