Stala Diskho Ease PF-40-17

Ordinarie pris 4 645 kr
Ordinarie pris 0 kr Försäljningspris 4 645 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Stil: Vänster
Availability: Lågt lager: 6 kvar
SKU: STA-PF-40-17L
Stala Diskho Ease PF-40-17 Vänster SKU STA-PF-40-17L EAN 6417791138401
Ordinarie pris 4 645 kr
Ordinarie pris 0 kr Försäljningspris 4 645 kr

Ease PF-40-17 har 1 ½ diskhoar och runt dem minimalt lite stål.

 • Liten ho är på höger eller vänster sida.

Diskarens dröm när du vill ha något annat än en heltäckande diskbänk i köket.

Diskhon i rostfritt stål är ett hygieniskt och starkt material som är lätt att hålla rent.

Armaturförstärkningen under blandarområdet ger utmärkt stabilitet vid montering av stora armaturer.

Kantform MONOedge passar för olika typer av montering: nedfällning, planlimning och underlimning.

 • Bänkskåpets minimibredd är 60 cm.
 • Dimension av en stor ho är 340x400x180 och liten ho 170x340x140 mm. 

Tillbehör:

 • Silent-1 i rostfritt stål passar ho kanten.

Passar bra:

 • Massivträskiva
 • Laminat bänkskiva
 • Lantligt kök

Vattenlås ingår.

Specifikationer:

Standard utrustning: Design korgbottenventil, hål för blandare
Garanti: 24 mån
Material: Rostfritt stål
Monteringssätt: Infällning, Undermontering, Planlimning
Bänkskåpets minimibredd: 60 cm
Längd: 615 mm
Bredd: 500 mm

 

Garantivillkor för STALAs produkter:

2 års produktgaranti Stala Oy beviljar alla levererade Stala-produkter tjugofyra (24) månaders garanti räknat från inköpsdatum.

Garantin gäller för alla produkter och tillhörande komponenter som ingår i Stala Oy:s leverans. Garantin gäller under förutsättning att installations-, användar- och underhållsanvisningarna noggrant följts. Om så inte skett, gäller inte garantin.

10 års utökad garanti för material- och fabrikationsfel gällande diskbänkar, hoar och stänkpaneler tillverkade av rostfritt stål.

Alla Stala Oy:s diskbänkar, hoar och stänkpaneler i rostfritt stål omfattas av 10 års garanti gällande råvaru- och fabrikationsfel räknat från och med inköpsdatum.

Garantins omfattning:

Garantin gäller för konstruktions-, fabrikations- och materialfel som uppkommer under garantitiden. Slitage eller repor orsakade av användning omfattas inte av garantin. Garantin gäller ej om produkten används i annat syfte än normalt, enskilt hemmabruk. Garantin gäller ej produkter som använts utomhus eller i fuktiga utrymmen.

Vid reklamation ersätter Stala Oy den produkt som omfattas av garantin med en ny, motsvarande produkt. Eventuella installationskostnader el. dyl. ersätts ej.

Begränsningar i garantin:

Garantin omfattar inte normala inställnings-, underhålls- och rengöringsåtgärder som beskrivs i produkternas installations- och användarmanualer.

Garantin gäller inte för skador som orsakats av:

 • Oförsiktig hantering eller transport av produkten
 • Felaktig installation eller platsmontering av produkten i strid med installations- eller användarmanualerna
 • Oförsiktighet från användarens sida eller användning av produkten i strid med användningsändamålet
 • Underlåtenhet att följa användarmanualen eller utföra skötsel eller underhåll enligt anvisning
 • Användning av olämpliga rengöringsmedel eller kemikalier
 • Faktorer som ligger utanför garantigivarens kontroll, till exempel om övriga produkter eller material installerats i anslutning till Stala-produkten och vars installation krävt ämnen, kemikalier eller verktyg som orsakat skada på produkten

Åtgärder om fel uppstått:

En felaktig produkt får ej installeras. Om du som kund vill anmärka på produkten, bör du omedelbart kontakta info@villahome.se. Uppge produktmodell och typbeteckning (typbeteckningen anges i användarmanualen eller på typdekalen), felets art samt de omständigheter, under vilka felet uppstått.