Stala Diskho Jazz P-17

3 095 kr - 3 405 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Stil: Infällning
Ordinarie pris 3 095 kr
Ordinarie pris 0 kr Kampanj pris 3 095 kr
Availability: Lågt lager: 6 kvar
SKU: STA-P-17PT
Stala Diskho Jazz P-17 Infällning SKU STA-P-17PT EAN 6417791133000
Ordinarie pris 3 095 kr
Ordinarie pris 0 kr Kampanj pris 3 095 kr

Mini diskho P-17 är anpassad för ett snålt utrymme, minimum skåpstorlek är bara 30 cm och hodjupet 140 mm.

Passar lika väl i hemmet som på kontoret eller i offentliga lokaler.

Diskho i rostfritt stål är ett hygieniskt material som är lätt att hålla rent.

3 olika modeller:

 • P-17PT: För nedfällning
 • P-17P: För planlimning
 • P-17U: För undermontering

P-17passar bäst för:

 • Extra ho i köksö
 • Bar kök
 • Sommarstuga

Vattenlås ingår.

Specifikationer:

Standard utrustning: Korgbottenventil
Garanti: 24 mån
Material: Rostfritt stål
Monteringssätt: Infällning
Bänkskåpets minimibredd: 30, 40 cm
Längd: 212 / 200 mm
Bredd: 382 / 370 mm
Djup: 140 mm

 

Garantivillkor för STALAs produkter:

2 års produktgaranti Stala Oy beviljar alla levererade Stala-produkter tjugofyra (24) månaders garanti räknat från inköpsdatum.

Garantin gäller för alla produkter och tillhörande komponenter som ingår i Stala Oy:s leverans. Garantin gäller under förutsättning att installations-, användar- och underhållsanvisningarna noggrant följts. Om så inte skett, gäller inte garantin.

10 års utökad garanti för material- och fabrikationsfel gällande diskbänkar, hoar och stänkpaneler tillverkade av rostfritt stål.

Alla Stala Oy:s diskbänkar, hoar och stänkpaneler i rostfritt stål omfattas av 10 års garanti gällande råvaru- och fabrikationsfel räknat från och med inköpsdatum.

Garantins omfattning:

Garantin gäller för konstruktions-, fabrikations- och materialfel som uppkommer under garantitiden. Slitage eller repor orsakade av användning omfattas inte av garantin. Garantin gäller ej om produkten används i annat syfte än normalt, enskilt hemmabruk. Garantin gäller ej produkter som använts utomhus eller i fuktiga utrymmen.

Vid reklamation ersätter Stala Oy den produkt som omfattas av garantin med en ny, motsvarande produkt. Eventuella installationskostnader el. dyl. ersätts ej.

Begränsningar i garantin:

Garantin omfattar inte normala inställnings-, underhålls- och rengöringsåtgärder som beskrivs i produkternas installations- och användarmanualer.

Garantin gäller inte för skador som orsakats av:

 • Oförsiktig hantering eller transport av produkten.
 • Felaktig installation eller platsmontering av produkten i strid med installations- eller användarmanualerna.
 • Oförsiktighet från användarens sida eller användning av produkten i strid med användningsändamålet.
 • Underlåtenhet att följa användarmanualen eller utföra skötsel eller underhåll enligt anvisning.
 • Användning av olämpliga rengöringsmedel eller kemikalier.
 • Faktorer som ligger utanför garantigivarens kontroll, till exempel om övriga produkter eller material installerats i anslutning till Stala-produkten och vars installation krävt ämnen, kemikalier eller verktyg som orsakat skada på produkten.

Åtgärder om fel uppstått:

En felaktig produkt får ej installeras. Om du som kund vill anmärka på produkten, bör du omedelbart kontakta info@villahome.se. Uppge produktmodell och typbeteckning (typbeteckningen anges i användarmanualen eller på typdekalen), felets art samt de omständigheter, under