Stala Diskho Jazz T-38

3 480 kr - 3 795 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Stil: Infällning
Ordinarie pris 3 480 kr
Ordinarie pris 0 kr Försäljningspris 3 480 kr
Availability: Lågt lager: 6 kvar
SKU: STA-T-38PT
Stala Diskho Jazz T-38 Infällning SKU STA-T-38PT EAN 6417791138012
Ordinarie pris 3 480 kr
Ordinarie pris 0 kr Försäljningspris 3 480 kr

En fristående rund ho.

Stalas T-38 ho är en utmärkt hjälp i köket där sköter du behändigt både handdisken och förberedandet av maten med hjälp av en skärbräda i trä.

I grovköket sköter du snabbt handtvätten och sköljer städtrasor i den runda diskhon. 

Välj mellan 3 modeller:

 • T-38PT: För infällning
 • T-38P: För undermontering
 • T-38U: För planlimning

I undermonterade hoar syns kanterna inte.

På det sättet framhävs bänkmaterialet.

Undermonterade hoar monteras av diskbänkstillverkaren.

Kanten på en nedfälld ho igen blir ovanpå bänken.

Den runda hon monteras av bänktillverkaren in i en urfräsning i bänken, varvid diskhon och bänkens kant förenas till en enhetlig yta.

Rostfritt stål är lätt att rengöra.

Bänkskåpets minimibredd är 50 cm och hodjupet 170 mm.

T-38PT passar bäst för:

 • Tvättrum
 • Litet kök
 • Sommarstuga
 • Barkök

Vattenlås ingår.

Specifikationer:

Standard utrustning: Korgbottenventil
Garanti: 24 mån
Material: Rostfritt stål
Monteringssätt: Infällning / Undermontering / Planlimning
Bänkskåpets minimibredd: 50 cm
Längd: 438 / 440 mm
Bredd: 438 / 440 mm
Djup: 170 mm

 

Garantivillkor för STALAs produkter:

2 års produktgaranti Stala Oy beviljar alla levererade Stala-produkter tjugofyra (24) månaders garanti räknat från inköpsdatum.

Garantin gäller för alla produkter och tillhörande komponenter som ingår i Stala Oy:s leverans. Garantin gäller under förutsättning att installations-, användar- och underhållsanvisningarna noggrant följts. Om så inte skett, gäller inte garantin.

10 års utökad garanti för material- och fabrikationsfel gällande diskbänkar, hoar och stänkpaneler tillverkade av rostfritt stål.

Alla Stala Oy:s diskbänkar, hoar och stänkpaneler i rostfritt stål omfattas av 10 års garanti gällande råvaru- och fabrikationsfel räknat från och med inköpsdatum.

Garantins omfattning:

Garantin gäller för konstruktions-, fabrikations- och materialfel som uppkommer under garantitiden. Slitage eller repor orsakade av användning omfattas inte av garantin. Garantin gäller ej om produkten används i annat syfte än normalt, enskilt hemmabruk. Garantin gäller ej produkter som använts utomhus eller i fuktiga utrymmen.

Vid reklamation ersätter Stala Oy den produkt som omfattas av garantin med en ny, motsvarande produkt. Eventuella installationskostnader el. dyl. ersätts ej.

Begränsningar i garantin:

Garantin omfattar inte normala inställnings-, underhålls- och rengöringsåtgärder som beskrivs i produkternas installations- och användarmanualer.

Garantin gäller inte för skador som orsakats av:

 • Oförsiktig hantering eller transport av produkten.
 • Felaktig installation eller platsmontering av produkten i strid med installations- eller användarmanualerna.
 • Oförsiktighet från användarens sida eller användning av produkten i strid med användningsändamålet.
 • Underlåtenhet att följa användarmanualen eller utföra skötsel eller underhåll enligt anvisning.
 • Användning av olämpliga rengöringsmedel eller kemikalier.
 • Faktorer som ligger utanför garantigivarens kontroll, till exempel om övriga produkter eller material installerats i anslutning till Stala-produkten och vars installation krävt ämnen, kemikalier eller verktyg som orsakat skada på produkten.

Åtgärder om fel uppstått:

En felaktig produkt får ej installeras. Om du som kund vill anmärka på produkten, bör du omedelbart kontakta info@villahome.se. Uppge produktmodell och typbeteckning (typbeteckningen anges i användarmanualen eller på typdekalen), felets art samt de omständigheter, under vilka felet uppstått.