Produktserie: Inspiration & Guider

Vårstart av pool - Guide

Vårstart av pool - Guide

0 kommentarer

Vid vårstart av din pool efter en lång vinter är det viktigt att poolen startas på rätt sätt. Följ denna guide så kommer du kunna njuta av din pool och få en lyckad badsäsong.

1. Återmontera pooldetaljer

 • Återmontera alla pooldetaljer som tagits bort vid vinter stängningen av din pool.

2. Stäng tömningsventiler

 • Stäng alla tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar på ditt sandfilter, pump och klorinatorer.

3. Fyll på med vatten

 • Fyll upp poolen tills vattennivån är ⅔ av bräddavloppets öppning.

4. Starta pumpen

 • Innan du startar pumpen, se till att det finns vatten i huset för silkorgen, finns det inget vatten fyller du på. Viktigt att aldrig starta den utan vatten då den kan skadas.

5. Öppna ventiler till sug, retur och avlopp

 • Öppna ventiler till sug, retur och avloppsuttag.

6. Ställ in sandfiltret

 • Ställ in sandfiltrets sexvägsventil till filtrationsläget och starta pumpen
 • Du kan backspola filtret om det behövs som första åtgärd.

För att backspola filtret gör du följande:

 • Ställ in sexvägsventilen på “Backspolning”.
 • Viktigt att pumpen alltid är avstängd när läget på sexvägsventilen ändras.
 • Låt pumpen suga ut luften ur sugledningen genom att starta den.
 • Detta kan ta några minuter.
 • Sedan åker vattnet igenom siktglaset på central ventilens avloppsuttag.
 • Spola i 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.

Stanna pumpen och vrid handtaget till “rinse”, renspolning.

 • Starta sedan pumpen och spola 15-30 sekunder.
 • Stanna pumpen igen och vrid handtaget till “Filter” som är det normala driftläget
 • Mät pH-värdet i vattnet och justera det till 7,0-7,4.
 • Chockklorera via bräddavloppet så klorvärdet ligger på 2 ppm /mg/1.
 • Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar innan du testar igen för att allt klor ska hinna lösas upp.
 • Ett dygn senare städar du rent på poolens golv och väggar

7. Kontrollera att du har kemikalier hemma.

 • Har du kemikalier över sedan förra året använd dessa först.

8. Mät och justera pH-värdet

Mät och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.

 

Köp Pool & pooltillbehör hos Villahome.se

Tags:

Förra Hemleverans av Glasfiberpool från Villahome.se
Nästa Uppstart av din pool - Guide

Lämna en kommentar

Notera att kommentaren behöver godkännas innan de publiceras.