Produktserie: Inspiration & Guider

Att tänka på när du väljer golvvärme ihop med trägolv

Att tänka på när du väljer golvvärme ihop med trägolv

0 kommentarer

Tips när du väljer golvvärme ihop med trägolv

  • Rummet ska ha en relativ fuktighet mellan 30 och 60 % under årets alla årstider.
  • Golvyttemperaturen får ej överstiga 27° C samt att den relativa luftfuktigheten ligger mellan 30 och 60 %.
  • När golvet har limfog så ska man dubbellimma golvet, dvs. man lägger lim i notens övre och nedre ingång och låter sedan fjädern dra in limmet i notspåret.
  • Underlaget måste vara plant. Max ± 2 mm höjdskillnad på 2 meters mätlängd.
  • Lägg alltid en fuktspärr mellan golvvärme och trägolvetsom förebygger kondens på golvets undersida.

Gå på ett varmt golv när kylan kryper inpå

Ett rätt utfört, fungerande golvvärmesystem utgör en behaglig värmekälla som inte syns och ger en jämn temperaturfördelning i rummet. Vattenburet, kontrollerat värmesystem kan rekommen- deras. Självbegränsande elburna system fungerar även de med trägolv. Svårigheten med att reglera elektrisk golvvärme förenat med de stora skillnaderna i yttertemperatur (som detta för med sig) (mycket snabb uppvärmning respektive avstängning av systemet) kan leda till sprickbildningar, fanersläpp och liknande i träet.

Förberedelser

Se till att golvvärmeleverantören garanterar systemets lämplighet för trägolv. Klarlägg även om det finns begränsningar i systemet som kan ge för höga temperaturer i golvytan – och var ansvaret ligger om detta medför skador på trägolvet. Det är naturligt för trä att krympa och svälla vid varierande temperaturer och luftfuktighet. Golv med golvvärme är mer känsligt för fukt än ett golv utan golvvärme eftersom fuktkvotsskillnaden mellan golvets torraste och fuktigaste tillstånd blir större.

Trägolvens lämplighet för golvvärme

Du måste noggrant ta del av den läggningsanvisning som golvleverantören bifogar varje golvleverans. Där kan du läsa att vissa träslag fungerar mindre bra än andra tillsammans med golvvärme. Det gäller träslagen bok och lönn. Dessa krymper och sväller mer än andra träslag, vilket kan ge skador på golvet. Dessa skador räknas inte som fabrikationsfel och godtas inte som reklamation. Vi rekommenderar därför inte bok och lönn till golvvärme.

Vanliga frågor

Kan man ha golvvärme under trägolv?

  • Ja, det går alldeles utmärkt.

Kan man lägga golv direkt på golvvärme?

  • Golvvärme är idealiskt för parkettgolv.

Kan man ha golvvärme under parkettgolv eller laminatgolv?

  • Det är inga problem alls, det går bra att använda till exempel golvvärmematta med inbyggdna värmeslingor.
Tags:

Förra Bygga med eller utan bygglov - Vad gäller?
Nästa Bypass till poolvärmepump - Vad gäller?

Lämna en kommentar

Notera att kommentaren behöver godkännas innan de publiceras.